کابل آمپلی فایر کارینا مدل RL-001

  • دارای 5 متر کابل برق 0 گیج
  • دارای 1 متر کابل اتصال به بدنه ( سیم منفی ) 0 گیج
  • 5 متر کابل اسپیکر 12 گیج
  • داری 2 کابل ار سی ای (RCA)
  • 5 متر کابل ریموت 18 گیج
  • دارای فیوز کتابی (بزرگ) 200 آمپر