آمپلی فایر خودرو مکسیدر مدل BM605

تعداد کانال: 4
کلاس:AB