آمپلی فایر خودرو لیبرال مدل LI-2420

تعداد کانال: 4 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی